57. המקור שתכלית האדם לחוש קרבת ה’ [#4576]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א. היכן נמצא מקור שתכלית האדם הוא להרגיש (בחוש) כמה שיותר קרבת ה', בעולם הזה.

תשובה:

תשובה: "ההכרה" שעליה דיבר חובת הלבבות, זו הרגשה. מסילת ישרים פרק חסידות – כדבר איש אל רעהו. ועוד רבות.