60. כיצד להגיע לקרבת ה’ כאשר שקוע בחומריות [#4579]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

במקום אחר נתבאר שרוב בני האדם מריבוי המותרות מתחברים לחומר, ונמשכים לעוה"ז, ומתוך כך מתרחקים מהקב"ה, מלבד יחידי סגולה הדבוקים בקב"ה. וא"כ לכאורה לא מצאנו ידנו ורגלנו בעוה"ז, וכיצד נוכל להשיג קרבת השם כאשר אנו שקועים ראשנו ורובנו בחומר?

תשובה:

תשובה: להתנתק "נפשית" מן החיבור לחומר, כבחינה שאמרו "כמי שכפאו שד" (נדרים כ,ב). אולם זה אינו ענין של לחץ, אלא שקט נפשי שאינו מחובר לחומר.