61. לאשתאבא בגופא דמלכא – ברצוא ושוב [#4580]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום הרב. אני משתדל לשמוע את כל שיחות ושיעורי הרב וליישם אותם ממש, אבל אני מבין שאני צריך מישהו שיוכל ללמד ולהדריך אותי בצורה יותר עמוקה ומתאימה לנשמתי. יש לי הרבה שאלות בעבודת הנפש, ואני מפחד שאני מדמיין כל מיני דברים שהם לא נכונים, ובגלל שהדברים דקים מאוד אני מפחד לטעות בהם (למרות שאני חושב שאני מבין את דברי הרב בשיעורים). לכן אני ממש ממש מבקש להיפגש עם הרב (למרות שאמרו לי שהרב נמנע מזה).
אחת השאלות שאני מבקש להם הסבר היא איך מתמודדים מול הקונפליקט הזה, שאין לנו יכולת להשיג את ה' יתברך, כלומר לאשתאבא בגופא דמלכא (לא השגה תפיסתית אלא הרגשתית) אבל מצד שני זהו כל רצוננו ותשוקתינו. לרצות משהו שאין לך דרך להגיע אליו בצורה מוחלטת (לפי הבנתי גם לא בעולם הבא, שהרי יש פירוד). תודה רבה.

תשובה:

תשובה: יש לזה רצוא ושוב. ברצוא זוכים לאשתאבא בגופא דמלכא, ובשוב חוזרים לתתא. עיין זוה"ק ויחי (רי"ז ע"ב). לצערי הרב אין באפשרותי לקבוע פגישות באופן אישי.