77. התבודדות והתבוננות – החילוק ביניהם [#4597]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

התבודדות והתבוננות זה אותו דבר? או שיש עוד משהו שהתבודדות כולל שלא כלול בהתבוננות?

תשובה:

תשובה:
יש חלק של התבוננות, ויש חלק של התבודדות. ראשית, ההתבוננות יכולה שתהיה בהתבודדות ויכול להיות שלא, אבל אם ההתבוננות נעשית בהתבודדות, היא יתירה על דרך כלל הרבה.
אבל ביתר דקות, יש שתי כוחות בנפש - יש כח בנפש של פשיטות, ויש כח בנפש של הרכבה. ההתבוננות הוא כח של הרכבה, לעומתה ההתבודדות הוא כח של פשיטות. ההתבודדות עצמה מורכבת משני חלקים - חלק מההתבודדות צריך להיות בהתבוננות של כל ההרכבה. חלק מההתבודדות צריך להיות מתוך מקום של פשיטות בנפש. ההתבודדות מורכבת מחשבון הנפש ומהפשיטות של הפניה לבורא עולם. חשבון הנפש הוא בודאי התבוננות מורכבת, משא"כ הפניה לבורא צריכה שתהיה מהנקודה הפשוטה שבנפש. הרי שבעומק יש בהתבודדות חלק שמורכב שזה ההתבוננות.
חלק מרבותינו נהגו יותר לעשות את ההתבודדות באופן של התבוננות בהתבודדות, וחלק מרבותינו גם נהגו לעשות את ההתבודדות באופן של פשיטות. והצורה הנכונה להרכיב כמובן את שניהם, חלק מהזמן הוא התבוננות, וחלק מהזמן הוא כח הפשיטות שבנפש שפונה לרבש"ע.
על מנת שחלק ההתבודדות יהא יותר בשלימות, יש לחלק כל חלק לעוד שני חלקים. כי בחלק של חשבון הנפש יש גם חלק של השקטה נפשית שבהתבודדות. ואילו החלק של פניה לרבש"ע מתחלק גם הוא לחלק של 'תפילה', ולחלק של 'שינון יסודי האמונה.