78. דרך המימוני ודרך הרב אבולעפיה – ביאורם שיטתם בהתבודדות [#4598]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

בסוף השיעור האחרון על התבודדות (דע את התבודדותך כ"ב - התבודדות כדרך חיים) הרב הסביר: "זה מהלך אחד בתוך מהלך ההתבודדות, שבו חלק מהראשונים דרכו במהלך ההתבודדות שדיברנו. חלקו נבנה על דברי צורת יסוד שיטת הרמב"ם, דרך המימוני, וחלקו על דרך ר' אברהם אבולעפיא, בצירוף שניהם גם יחד העמדנו צורה אחת של ההתבודדות".
האם הרב יכול בבקשה לפרט קצת יותר מה השיטות אשר הוזכרו?

תשובה:

תשובה:
דרך המימוני: התבודדות של ניתוק מעשי, רגשי, הפנית כח הדוחף למבחוץ פנימה, התקשרות בכח השכלי, וע"ג השקטה של הדממה מעשית, רגשית, שכלית, ע"י המציאות לבבו במקום חשוך, ואזי מגיע לפגיעה, תחלה גילוי נשמתו, ואח"כ גילוי אלוקתו. דרך זו שנתבארה בספר המספיק לעובדי ה', ובפרט בפרק ההתבודדות. וכן בספר מורה הפשיטות ומדריך הפשיטות.
דרך הרב אבולעפיה: גילוי כח הנשמה ע"י נשימה. כמ"ש "ויפח באפיו נשמת חיים". ועיקר גילוי הנשמה בחוטם, "כל אשר נשמה באפו". ולכך חיבור פנימי לכח הנשימה באופן הנכון מחבר את האדם לנשמתו. וזהו מצד חיבור הנשמה לגוף. ונדגיש. לא נשמה משכלת לעצמה, אלא בהתחברותה לגוף. ויפח באפיו, נשמה בגוף (ובדקות ישנה פשיטות יתירה מכך, ואכמ"ל).
חלק נוסף בדרכו הוא גילוי "השכל הפועל". להוציא את השכל מהכח לפועל. והנה השכל נחלק לג' חלקים. א. פשוט. ב. מורכב. ג. ממוצע בין ב' אלו. שכל מורכב, הוא השכלת דבר חכמה מושכל ומובן. שכל פשוט, התדבקות באותיות, אותיות מאירות, אותיות מחכימות. והוא בחינת תורת ה' תמימה וגו' מחכימת פתי.
ובחינת הממוצע התדבקות בהרכבת אותיות שאין להם הבנה שכלית כגון טג. חיבור זה הוא ממוצע בין הפשיטות השכלית לבין ההרכבה המשכלת. והוא בחינת והחכמה מאין תמצא. מחד היא מאין ומאידך היא יש. מחד היא מורכבת, יש. ומאידך הרכבה בלתי מושכלת, אין. ובאופן זה הוא משלב בין הרכבה מושכלת והרכבה שאינה מושכלת, ומגלגלם וחוזר חלילה, ובזה נעשה היחוד של ב' אלו יחדיו. ועי"כ השכל יוצא לפועל, שכל שגלוי בו הפשיטות. גילוי ב' מערכות אלו יחדיו. ועי"כ האדם מגיע למדרגת התבוננות פשוטה. לא פשיטות בעצם, אלא התבוננות פשוטה. על חלק של התבוננות פשוטה נבנה חלק מה מסדרה זו, אם כי לא בצורה בעיקר של גלגול אותיות ותיבות.