79. שאלות בענין השקטת הנפש בהכנה להתבודדות [#4599]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שאלות בענין השקטת הנפש בהכנה להתבודדות

תשובה:

שאלות בענין השקטת הנפש בהכנה להתבודדות
שאלה א: בשיעורים על התבודדות, הרב הציע כמה אופנים של דרכי השקטת הנפש, בעיקר ע"י ריח דבר מצוה כגון בשמים, ונשימה עמוקה, ושמיעת ניגון עמוק ממקור טהור. האם עצות אלו הם רק עבודה לתחילת התבודדות? או שיכול להשתמש בהן גם חוץ מהתבודדות, להרגיע הנפש מלחצים וצער של הרעש החיצוני של החיים. האם יש בזה סכנה, כיון שיכול לגרום בריחה לדמיון (ובפרט מוזיקה, כשאני שומע למוזיקה, אני מרגיש בריחה ממציאות וכניסה לדמיון(?
תשובה א: אפשר להשתמש, אולם באיזון נכון של מציאות מול דמיון.
שאלה ב: מצאתי שהובא מהראב"ד שיכול לפייס היצה"ר ותאוות גופניות ע"י שלש אופנים של הרגעה – שמיעת ניגון ערב, רחיצת הגוף בחמין, ולנשום דבר שיש בו ריח עמוק, וע"י זה הגוף נתפייס. האם זה מרגיע רק הנפש הבהמית, או שצריך להיות ביחד עם כל עבודה רוחנית שהוא עוסק בה? והאם יש לעסוק בכל יום בענינים אלה של עצות הראב"ד, כדי להיות רגיל במעשים כאלו לכתחילה ובקביעות, ועי"ז נשמר יותר מתאוות של איסור, או שעצת הראב"ד הוא ניתן להשתמש בו רק לפעמים כשמרגיש שהתאוות מתגברים.
תשובה ב: זהו תחילה לעבודה רוחנית, ובכל פעם שאדם מרגיש שנפשו עגומה עליו או כבידה וכדו', יוכל לעשות זאת. אולם צריך זהירות לא להמשך אחר הגוף יתר על המדה.
שאלה ג: ולפי דברי הראב"ד שגם רחיצת הגוף בחמין מועיל לנפש (ומסתמא כוונתו על הנפש הבהמית), האם יוכל להשתמש בזה ג"כ קודם התבודדות (בשלב של התחלה, שהוא השקטת החושים), וכן ע"י הליכה למקוה חם, כהשקטת הנפש והתחלה להתבודדות?
תשובה ג: כן.