83. ביאור ענין התקשרות לצדיק, ובענין התמימות [#4603]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב, ברצוני להביע הערכה עצומה על תורת חיים שהרב נותן לנו, פשוטו כמשמעו.
א. שאלתי לרב, ידוע הנושא של הצדיק שכתוב בספרים הקדושים, כגון הנועם אלימלך ועוד. האם כל ישראל מוכרחים לדרך הזו?
ב. ואם כן מזה אומר למעשה ההתקשרות לצדיק, ואיך עושים את זה?
ג. והאם בדווקא צדיק שחי או אפילו שנפטר?
ד. האם צדיק אחד לכולם או שכל אחד יש לו את הצדיק שלו שמקושר אליו?
ה. מהי הגדרת התמימות לפי הליקוטי מוהר"ן?
ו. והאם זו התמימות שמדוברת בתורה על אברהם אבינו: "התהלך לפני" ועל יעקב: "איש תם"?
תודה רבה על הכל, אוהב את הרב.

תשובה:

תשובה:
א. משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וכו'. ומצד כך יש ב' ממוצעים כביכול בין ישראל לאביהם שבשמים. א. משה – צדיק. ב. תורה. ובכללות דרך החסידות נוטה לממוצע של צדיק, ודרך הליטאים יותר נוטה לממוצע של תורה.
ב. התקשרות בלבושי הנפש. מעשה – לעשות כפי שצוה. דיבור – לדבר אודתיו, ולדבר את דברי תורתו. מחשבה – התבוננות בשיטת הלך מחשבתו, מהלך דברי תורתו.
בעצמות הנפש. מדות – לדבוק במדותיו, ובפרט במדה העיקרית שבה דבק בחייו. מוחין, לדבוק בפנימיות תורתו, באחדות המתגלה בתורתו.
בעצמות הנפש הפנימית – התקשרות נפשית ותקיעת דעתו בנשמת הצדיק.
ג. אפשר אף בצדיק שנפטר. ובפרטות, יש התקשרות באופן של הלבשה בגוף וזהו רק לצדיק שחי השתא בעוה"ז, ושם נוסף אופן של התקשרות, של גדולה שימושה יותר מלימודה. ויש התקשרות לנשמת הצדיק, ללא התקשרות הגוף. והממוצע, צדיק שנפטר ועולה למקום קבורתו.
ד. יש צדיק פרטי, והוא כל אחד לפי שורשי נשמתו, ויש התקשרות לצדיק הדור שחי בדור זה, אולם אפשר להתקשר אליו אף אם אינו יודע מיהו. עיין ספר הזכות לבעל חידושי הרי"מ פרשת תצוה. וכן ליקוטי הרי"מ, ערך צדיקים. ואופן ההתקשרות בתקיעת דעתו ונפשו למדרגת צדיק. ויש התקשרות לצדיק הכולל, והוא נשמת משיח.
ה. החכמה מאין תמצא, חכמה הבאה מתוך תמימות, ולכך מביאה לתמימות. ושורשה תמימות עם הבורא, תמים תהיה עם ה' אלקיך. ומתפשט לתמימות בתורה, תורת ה' תמימה. ומתפשט לתמימות בצדיק בחינת נח צדיק תמים. וזו תמימות שהיא מקור לחכמה. ויש תמימות למעלה מכך תמימות בעצם. תמימות עצמית, תמימות לשם תמימות, תם לשון שלם, דבק בשלמות שלמעלה מהשגתו מכח התמימות.
ו. התמימות שנאמרה ביחס לאברהם היא ביחס לאות ברית קודש. התמימות שנאמרה אצל יעקב, היא בחינת חכמה מאין תמצא, איש תם – יושב אהלים. והתמימות בעצם, היא הארת משיח.