85. מהות הפשיטות לעומת התמימות [#4605]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

א. הרב אמר שבדקות הפשטות הוא למעלה מהתמימות. האם כוונת הרב בזה משום שבתמימות האדם עדיין נמצא ב"אני", ש"אני" הולך בתמימות עם ה', "אני" לא רוצה לחטוא כיון שאין זה רצוני באמת, ו"אני" לא שואל שאלות על הנהגת ה' עמי, משא"כ בפשיטות, שאז האדם מופשט מה"אני" בכלל, וזהו מקום בנפש (או על הנפש) שאין "אני" כלל?
ב. האם פשיטות הוא אותו הדבר של "ביטול אני" או זה דרגה למעלה מכך?
ג. איזה ספרים האדם יכול ללמוד כדי לעבוד על ענין הפשיטות, והאם כל אדם יכול לעבוד על כך בכל דרגה שנמצא, או שזה עבודה גבוה שאינו שייך לרוב בני אדם.
תודה להרב.

תשובה:

תשובה:
א. זהו מדרגת התכללות, שכלול בבורא עולם כביכול. לעומת תמימות, תמים תהיה עם ה', "אני" עם ה', כדבריכם, תנועה אחר השורש.
ב. יש תנועה של ביטול, זהו דרך לפשיטות. ויש השגת הביטול. וזהו פשיטות. והבן שיש ביטול האני, ויש מי שכבר בטל.
ג. אינני יודע על ספר שעוסק בנושא זה להדיא. דבר זה מתנוצץ מתוך דברי רבותינו, בבחינת ניצוץ, נץ החמה. וכשיבוא משיח יעלה ממדרגת ניצוץ למדרגת אור כצהרים.
יש בנ"א שנולדו עם ניצוץ זה ועליהם להרחיבו. אולם רוב בנ"א נקודה זו נעלמת מהם ויכולים להגיע אליה או ע"י עליה בסולם עד ההגעה למדרגה זו, או ע"י מסירות נפש.