87. חזרה למקום התמימות למי שעבר ילדות קשה וטראומת לידה [#4607]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שו"ת מתוך שיעור:
מי שחווה טראומת לידה, כך שיציאתו לעולם לא הייתה ממקום רגוע, להיכן יחזור כדי להגיע למקום התמימות.

תשובה:

תשובה:
בקצרה, האדם מורכב מגוף ונשמה, אדם שההתחלה של הלידה שלו היתה קשה, אין לו ברירה אלא לחזור לראשית של הנשמה שלו ולא לראשית של הלידה של הגוף שלו, ששם בודאי שהנקודה הראשונה שלו היא נקיה וטהורה, אלא שנקודת הראשית של חזרה לנשמה היא הרבה יותר עמוקה וגבוהה, מי שחווה כזו מציאות של טראומה של לידה אין לו ברירה אלא לחזור למקום יותר פנימי.
[הערת המערכת: דרך החזרה נתבארה בשיעור. השיעור נמצא ב"דרשות", תחת השם: 097, הילד הפנימי, תשע"ד].