89. הסדר ללמוד את סדרת “דע את” [#4618]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

מהו הסדר הראוי ללמוד את הסדרה "דע את"?

תשובה:

זה משתנה מנפש לנפש.
בכללות: דע את עצמך, נפשך, הרגשותיך. אלו הם הקדמות שורשיות.
מכאן ואילך כל אחד לפי נפשו הפרטית.