92. מהותם וסדרם של שאר המערכות והשיעורים [#4621]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלו' לרב שליט"א.
עכשיו בס"ד הרב כתב תשובה על הסדר של מערכת "בלבבי" והמערכת "דע את", והמערכת ה"ארבעת היסודות". אבל מה הסדר של שאר שיעורי הרב, כגון הפירושים של הרב על הספה"ק, וכן השיעורים של "מערכות ביראת ה'" וב"אהבת ה'"? האם יש סדר לשיעורים אלה, והאם יש ללמוד שיעורים אלה במקביל או לאחר מערכות "בלבבי", "דע את", ו"ארבעת היסודות"? לדוגמא, האם יש ללמוד השיעורים של "מערכות ביראת ה'" רק כשמגיעים לשלב היראה, בתוך העבודה מעשית של לימוד ספר בלבבי משכן אבנה? וכן ללמוד השיעורים של "מערכות באהבת ה'" רק בשלב האהבה ולא קודם לכן כשהוא עובד על השלב של אמונה בהשגחה פרטית וכו'?
תודה רבה מאד לרב, על כל הכללים והפרטים, בכל, מכל, כל.

תשובה:

תשובה: נסדר בקצרה בס"ד את מהות תוכנם של מערכות ושיעורים אלו וסדרם בדרך כללות, אולם בפרטות ניתן לשנות לפי כל נפש. וכן לשלב בעבודה המעשית את הלימוד העיוני המעמיק.
שיעורי תפלה ושיחת השבוע: מבט שורשי ומעשי בכל פעם על נקודה אחת בעבודה.
פרוש על מס"י: ספר היסודי המעשי לעבודה כמ"ש הגר"א "הוא יהיה מנהלך", ללומדו מתוך מבט פנימי מעשי. בנוסף לכך אפשר אח"כ לצרף את שיעורי חובות הלבבות.
מערכות ביראת ואהבת ה': יראה ואהבה הם שורשי הענפים, לעומת ת"ת ודבקות שהם גוף. לצורך ת"ת ראוי לשמוע את דע את תורתך – הדרכה מעשית, וכן שיעורי נפש החיים שער ד'.
דרך ה', דעת תבונות, נפש החיים: קנין מבט פנימי על מהות הבריאה, דרכיה ותכליתה. וכן שיעורי י"ג עיקרי אמונה. הדורכים בדרך החסידות, ראוי להם לשמוע שיעורי תניא.
מורה הפרישות ומדריך הפשיטות: מבט פנימי שורשי על העבודה – מבט של נשמה. ולזה יש לצרף נפש החיים שער ג', והמספיק לעובדי ה' פרק ההתבודדות.
כניסה לעולם של מחשבה: בתחלה שיעורי אגדות על סדר הש"ס בדרך של בנין.
אנציקלופדיה – עבודת ה'.
סוגיות באהבת ויראת ה'.
אנציקלופדיה – מחשבה.
פרקי אבות – שיעורים בתורת המהר"ל.
משלי – אגדתא על דרך הש"ס, פרשת שבוע.
בעל שם טוב, מורה נבוכים.
כניסה לחכמת האמת: שיעורי עץ חיים למתחילים, פתחי שערים, קל"ח פתחי חכמה, ספר יצירה, עץ חיים בעיון, שיעורים בתורת הרש"ש.