95. ספר “בלבבי משכן אבנה” – צורת הלימוד לבחור ישיבה [#4624]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב. אני תלמיד ישיבה, ורציתי לשאול באיזה צורה עדיף ללמוד את הספר בלבבי, האם חצי שעה ביום מספקת, או שכדאי להשקיע בזה שעה ביום, ואז גם תוך כדי להתבונן בדברים, ולהיכנס למהלך של עבודה בהם. תודה רבה!

תשובה:

תשובה:
אמרו חז"ל "ליגמר והדר ליסבר". ולכך ראוי למעשה מתחלה לעבור על חלק א' מתחלה עד סוף בקריאה קלה ומהירה, ע"מ לקלוט את המבט הכולל, את התמונה הכוללת.
דבר זה אפשר וראוי שיעשה ביומא דפגרא, כגון בין הזמנים.
לאחר שהאדם קנה את התמונה הכוללת ממולץ ללמוד בכל יום קטע או שנים, או קרוב לכך ולחזור עליו כמה פעמים. הן מתוך שום שכל, והן מתוך הרגש הלב, פעמים בהתפעלות, ופעמים בהשקטה. עד שהדברים נקלטו במחשבתו ובהרגש השקט והעדין שבלב. דבר זה ראוי שיעשה כעשר דקות או מעט יותר.
לאחר שגמר חלק מסוים כגון בורא ונברא וכדו', יסדר סדר עבודה מעשית כפי שבואר בספר. בכל תקופת עבודה זו ראוי לחזור כל יום מעט מתוך הספר, להזכיר המחשבה, לעורר הלב, ולהשיב למקום השקט והעדין שבלב. דבר זה ראוי שיעשה כמה דקות ביום.
מלבד כך ברור ופשוט הדבר שראוי מתחלה ובהמשך כל ימי חייו, לעסוק בספרי היסוד של רבותינו ראשונים ואחרונים להכיר ולדעת את דרכי רבותינו וללכת בעקבותם כל הימים.