98. שיעור זמן החזרה על הספרים והשיעורים, היקף ורוחב בספרי כל חכמי הדורות [#4627]

י"ב כסלו התש"פ

שאלה:

כבר זה שנים רבות שאני שומע וגם אני חוזר על הרבה ספרים ושיעורים של הרב. מלבד שיעורי הרב על ספרי קבלה, השקעתי הרבה מחשבה והתבוננות בשיעורי הרב, שצמחתי הרבה, ב"ה, שאינו ניתן לבטא ולתאר. השאלה עכשיו היא, איך אני יכול לחזור על כל שיעורי וספרי הרב ששמעתי ולמדתי, ולשלב את הלימוד זה בסדר היום שלי. יש לי ג' סדרים של לימוד ביום, ובבין הסדרים בדרך כלל אני טרוד עם הילדים שלי, א"כ השאלה היא, איך אני יכול לחזור על כל התוכן בהספרים ובהשיעורים ששמעתי, בסדר היום שלי.
תודה מאד להרב.

תשובה:

תשובה:
אפשר ליחד לכך כמה זמן מועט ביום. וביומא דפגרא לתת לכך זמן מרובה יותר. והכל לפי נפשו של כל אדם. והעיקר לקבל היקף ועומק בספרי חכמי כל הדורות כולם. ובשום אופן לא לצמצם נפשו לספרים אלו בלבד.