איך לנגוע ולהחיות בתחושות גולמיות [#3892]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,

קודם יישר כח על כל מה שהרב נותן מזמנו היקר להפיץ תורת הנפש, שכולנו כה זקוקים ליותר הבנה ומודעות בתחום הזה, דברתי עם הרב אחרי הרצאה לפני כחודש לגבי תחושות שחוסם הרגשה בעולם הפנימי, הרב אמר שצריך להתחיל בנקודה ברורה כמו שילד מתחיל עם אלף בית, רציתי להסביר יותר,

כעת אני שומע הסידרה דע את עצמך, הרב מסביר איך לראות עצמינו באור חיובי וכדו' ונותן דוגמאות איך שכל הסיבות להרגיש שלילי לא צודקות, ע"י כמה פנים שעצם האדם הוא רק טוב, והרע איננו עצם האדם, והנה הדברים מועילים חלקית אצלי כשאני מתבונן בהם, על הרגשות השליליות הגלויות שאני מרגיש, אבל תמיד אני חש תחושות רעות, גולמיות כבדות וחסומות, שאני בכלל לא מרגיש מה טיבה של אותם תחושות, אני לא מרגיש אותם בצורה חיה אני רק חש שבתת מודע משהוא מפריע בלי שום ביטוי, אני לא מצליח לטפל בהם ולענות אותם כל זמן שעדיין לא התחברתי להם והכל עכור חסום ולא ברור, יש לציין שאני עוסק כבר כמה שנים לכתוב הרגשות שלי בזמני שקט, כדי לפתח אותם וראה הרבה התקדמות בס"ד, ורק שתמיד נשאר חסימה, יתכן מאד שעם הזמן הבעיה יתפתר, אבל אולי יש עיצה או דרך פשוט יותר שלא יקח שנים.

השאלות הם:
א' מהו הדרך להחיות תחושות גולמיות ולהרגיש ולחיות אותם?
ב' האם הרב יכול לציין לי איזה מקום שהרב עוסק בזה ובספה"ק שעוסקים בזה?
ג' האם טוב לי לעסוק עכשיו בדע את עצמך, או אולי להתחיל ממה שהוא אחר?

תודה רבה

תשובה:

א. בכל תחושה גולמית יש ניצוץ של התפשטות ולו הקטן ביותר, כגון ניצוץ של עצבות, כעס וכדו'. ואזי יש ללמוד על נושא זה באורך ברוחב ובעומק, ועי"ז להתבונן אלו חלקים של עצבות כעס וכדו' שייכים לחלקי. ומתוך כך לאט לאט נעשה ברור יותר ויותר.

יש להתחיל מהנקודה היותר ברורה לעת עתה ולהרחיב את הבהירות, ומתוך הרחבה זו לאט לאט בס"ד נפתחים פתחים לחלקים אחרים בנפש. וכך יש לעבור כל חלק שנפתח ולהרחיבו.

ב. סדרת ארבעת היסודות – הדרכה מעשית, מפרקת כל כח בנפש לט"ז חלקים, ועי"ז ראשית הדבר מתברר לאדם בשכלו, ואזי צריך להתבונן "מתוך השקטה" אלו חלקים שייכים לחלקו.

ג. אפשר לסיים את דע את עצמך, ואח"כ לעבור לארבעת היסודות. אם יש קושי לסיים, אפשר לעבור כבר עתה לארבעת היסודות – ליסוד שיותר קרוב לנפשך.

בנוסף:

א. הדרך היסודית והשורשית היא להכיר את צורת מבנה הנפש מתוך בירור איזה יסוד מתוך ארבעת היסודות עיקרי אצלכם, ואיזה שני. ולפ"ז לברר את צורת מהלכה של הנפש. ועי"ז ניתן להבין מה מניע את התחושה הגולמית בכללות ולפ"ז בפרטות.

והיינו שיש להתבונן מה יכול להניע כזו תחושה, ואח"כ להתבונן בתוך האני הפרטי מה נגלה, ולו ניצוץ קטן, ועי"ז יש פתח להתרחב.

לדוגמא. פעולה באופן קיצוני פעמים רבות נובעת מיסוד האש המכלה ש"כל זה איננו שווה לי", וכאשר האדם מודע לכך אזי כאשר הוא מרגיש "כאב עמוק ומר" ראשית עליו להיות מודע מה מהותו כנ"ל, ולפ"ז איך לאזנו ולתקנו.

ב. לעת עתה אין העיקר להתעסק עם העבר, אלא להכיר את שורש סיבת הכאב שנעוץ במבנה הנפש בעיקר.

ג. ראוי לעסוק בסוגית ארבעת היסודות, לברר מהו היסוד העיקרי אצלכם, ואזי ללומדו באופן יסודי, ולברר את מבנה הנפש הפרטית, כנ"ל.