אל עפר תשוב [#4212]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

האם המשל שכתוב בגמרא על גוף ונשמה, שמרכיבם זה על זה ומענישם, יכול להתפרש כפשוטו, ואכן האדם חוזר לגופו גם אחרי שנטמן? או רק חלק ממנו חוזר ואם כן איזה, או צד אחר שהרב יכול להסביר? ישר כח

תשובה:

כוונת הדבר, שכוחות ארבעת היסודות החומריים שמהם הורכב הגוף החומרי יחזרו ויצורפו.

זולת אצל יחידים הקדושים אשר בארץ המה, אזי נשאר גופם שלם.