ביאור של הרב למסילת ישרים במידת הנקיות [#4782]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום הרב,
בביאור של הרב למסילת ישרים במידת הנקיות, הרב מסביר שבעצם הרביית הדומם זו הפרה של חוקי הבריאה, השאלה שלי היא איך מסתדר העניין שיהודי יכול להלוות לגוי בריבית, כי בעצם עדיין הדומם מתרבה? חוק המציאות עומדים בעיניהם, מה החילוק עבור המקרה עם גוי?
ובמידה ואדם מחזיר הלוואה את הסכום המדויק עם תוספת של חפץ, יש צד האוסר את הדבר מטעם ריבית, מפני שלחץ יש ערך מסויים של כסף זה עולה גם כן כהרבייה של דומם בעצם ולכן זה אסור?

תודה רבה רבה לרב.

תשובה:

אצל ישראל יש כח חידוש מאור אין סוף. לעומת זאת אצל עכו”ם כל חידוש הוא בחינת פרו ורבו, ושלון פרו – פרור, לפורר את הדבר, ועי”ז נעשה “רבו”, ריבוי. ולכך מותר ריבית בעכו”ם. שווה כסף ככסף, ונידון ככסף ממש.