בעיית הרע והחוסר [#4200]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לרב,
כולנו מסתובבים בעולם עם תחושה של חוסר.. חוסר בטוב, חוסר באמונה בעצמנו, חוסר ביטחון וכו.. תחושת חוסר זו גורמת לנו למלא את החוסר בפיצויים רגשיים.. השאלה שנשאלת האם באמת קייים “אין” החוסר הזה או שזה הטעיה של הרגשה ובעצם אנחנו כבר עכשיו שלמים פשוט ההכרה שלנו היא זו שחסרה.. אודה לתשובתך

תשובה:

בפנימיות כבר עכשיו אנו שלמים. בחיצוניות, אנו חסרים. ועצם כך שההכרה שלנו תופסת שאנו חסרים זהו גופא חסרון. וזהו מדרגת נפש. וזו אמת חיצונית, וזו אמת פנימית. אולם שניהם אמת.

במדרגת זמן זה מתראה כששת ימי המעשה ושבת. ששת ימי המעשה נתפס שיש חסרון ולכך נעשית פעולה להשלמה. שבת נתפס כשלמות, כאילו כל מלאכתך עשויה. וזו אמת פנימית, וזו אמת חיצונית.

ובמקום. כל מקום בעולם יש לו גבול, ואזי ישנו חסרון. אולם על ירושלים אמרו, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום כי אלון בירושלים, שלם בלתי חסר. ולכך לא לן בה אדם ובידו חטא.