בעניין ביטול הרצונות הגשמיים [#3897]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב.

קראתי בחלק ג-ד בספר בלבבי שאין שום תועלת להפעיל את כח הרצון להשגת קנינים גשמיים, ומה שצריך להגיע לאדם יגיע ממילא אם זה שייך לו.

בתורה קצ"ג בליקוטי מוהר”ן מובא: "שאם יגביר מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון בוודאי יהיה לו".

מה גם שאותם אלו בעלי רצון תקיף שמתאמצים מאוד בעולם הזה ומגיעים לריבויי קנינים, אם לא היו מתאמצים בלחמוד את העולם הזה גם כן היה להם?

ברור לי (בשכל לפחות) שאת הרצון צריך לנתב אך ורק לרצונו יתברך, אבל מעורפלת לי הנקודה שהרצון לא פועל כלום בעולם הגשמי.

תודה רבה על כל הבהירות שהרב נותן לי בעבודת הבורא.

תשובה:

א. ישנה מדרגת ידיעה ובחירה.

מצד מדרגת הידיעה, השתדלות אינה מוסיפה מאום, בין השתדלות מעשית, בין השתדלות נפשית. וזהו חלק מקניני האמונה, קנין אור הידיעה.

מצד מדרגת הבחירה, ישנה השתדלות מעשית שהיא קנס כמ"ש במסילת ישרים, אולם אינה מוסיפה ריבוי גשמיות. ועל חלק זה נאמר שמעשה, מחשבה, ורצון, אינם מוסיפים מאומה.

וכן ישנו מהלך של בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו. וזהו המהלך "שמגביר מחשבתו מאוד", ועי"ז דבק בדרך זו, ובה מוליכים אותו.