חסר מקורות [#4197]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום, ברצוני להעיר דבר כללי לגבי כל סדרות הספרים של בלבבי ודע את וכו’. חושבני כי רצוי מאוד להבא לערוך ציוני מקורות מסודרים ליסודות שנזכרים בספר, לספרי חסידות ופנימיות וכד’. נזכרים דברים עמוקים ועדינים, וחשוב שהקורא יידע מבטן מי יצאו הדברים, ומקומם איה, למען יוכל להכיר הדברים מקורם בצורה מסודרת. דבר זה ישדרג את רמת הספרים לאין ערוך, ועכשיו הוא חסר מאוד. אם הדבר אינו נוגע אליך, אנא העבר זאת למי שאחראי על כך.

תשובה:

תשובה מהרב, שליט”א:
אשמח לקבל באופן פרטי מקור לכל פרט ואשתדל בל”נ כפי שיזכני הבורא ית”ש.

[תשובת המערכת: כל ספרי הרב הם מעורכים שונים ובתקופות שונות, ולרוב
העריכה נעשתה בהתנדבות גמורה, כך שאין עורך אחד לכל הספרים, וכן אי אפשר
לבקש מהם לעשות כן. וכמובן שהרב שליט”א אינו יכול לעשות זאת לבדו משום
שהוא עסוק עד למאד בכמה מערכות. לכן אם יש מישהו שמוכן לקחת על עצמו ענין
זה, יוכל לעשות זאת בסיוע הרב בעז”ה.]