מגן דוד [#4241]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב

קודם כל תודה רבה על הכל

שאלתי:
האם לסמל המכונה היום “מגן דוד” יש מקור וקשר ליהדות ולעם ישראל? אם כן, מהו?

תודה רבה.

תשובה:

כן. מקורו בספר רזיאל המלאך והובא בספר אשכול הכופר.

ועיין בניהו בן יהודע (סנהדרין צג, ע”ב).

ויסודו צורת שלש ושלש, העולה שש, כנגד שש צדדי עולם, מזרח – מערב, דרום – צפון, מעלה – מטה, שהם שלשה שהם ששה, ודוד באמצע. וששה צדדים מגינים עליו. וכתב השל”ה הק’, מגן ר”ת, מיכאל, גבריאל, נוריאל, ג’ צדדים, והכפלתם.