ספר דע את הרגשותך [#3935]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א.

רשמתי כאן שאלה, אודה לרבה אם יאפשר לענות לי.

הרב בספרו "דע את הרגשותיך" (פרק ב') ביאר שהרגשה שנתפסת כלבוש למולבש, שהוא התפשטות והתכנסות, זו הרגשה שנתפסת כמציאות. ואז נכתב: "כאשר יש לו הרגשת מציאות של התפשטות והתכנסות, כל הרגשה שתתלבש עליה הופכת להיות חלק מחלקי מציאותה, וכו'".

א. השאלה היא, האם הכוונה שרק בעת שהאדם מתפשט, ומתלבשת על ההתפשטות אהבה, אזי עתה האהבה הינה חלק ממציאות ההתפשטות, או שמונח בזה גם דבר יותר עמוק, שאם הנפש מתרגלת שעל התפשטות מתלבשת הרגשה מסוימת, או על התכנסות מתלבשת הרגשה מסוימת, אזי עם הזמן ההרגשה נהפכת להיות חלק מההתפשטות וההתכנסות, ואז יוצא שכאשר הנפש חוה התפשטות ברמה מסוימת או התכנסות, אזי מאליו מתלבשת עליהם גם ההרגשה ההיא מצד שהיא נהפכה לחלק ממציאות התפשטות והתכנסות הנפש (למרות שאין שום סיבה אחרת להתעוררות ההרגשה ההיא).

ב. אם אכן כך, היאך ניתן לשנות הרגשות שליליות שנהפכו לחלק מהתפשטות והתכנסות הנפש.

ג. האם ישנם הרגשות שהם חלק ממציאות ההתפשטות וההתכנסות לא מצד הרגל הנפש, אלא מצד שורש נפשו של האדם. ואם כן, מכמה שורשים זה יכול לנבוע, והאם גם הרגשה כזו ניתן לשנות, והיאך.

בברכה והודאה

תשובה:

א. כמו הצד השני.

ב. ישנה עבודה לתקן את עצם ההרגשה, וישנה עבודה לפורר את החיבור בין ההרגשה להתפשטות וההתכנסות. וזאת מתוך מודעות להרגשות שונות שמתלבשות, ובעיקר להרגשות הפכיות.

ג. כן. בעיקר לפי שורש מדתו, שהיא עיקר תנועתו. ועיקר השינוי להופכו מרע לטוב. אולם לא שינוי להרגשה שונה, כי זה שורשו. ומעט אפשר לשנות ע"י ריבוי דבקות בהרגשה שונה שהלבוש יפשיט מעט מהחיבור לשלילה שבהרגשה. אולם לא ניתן להפשיט את עצם ההרגשה.