שאלות כלליות בעבודת השם [#4210]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד שליטא ישר כוח על הכול רצינו לשאול כמה שאלות ברשות הרב

א. האם יש משמעות לכינוי הבעש"ט אור שבעת הימים ואם כן מהו?
ב. מהו המושג יחודים ומה היא עבודה למעשה לאנשים פשוטים ?
ג. מה דעת הרב לגבי כונות הרש"ש האם כול אדם צריך לכון  ומהו מהות הכונות לדעת הרב ומהי תכלית הכונות של הרש"ש?
ד. לגבי תיקון הנפש שמופיע בסידורים בשם הבן איש חי יד ימין כנגד ספירת החסד וכ"ו..מה כונת הדבר?
ה.מה עומק כונת רבי נחמן בתורה כה לעשות מהתורות תפילות ולמעשה?
ו. הרב הגדיר בכתביו לפני שבוע שצריך לעשות מתורה מציאות לבבית איך זה בא לידי ביטוי שלומדים סוגיא כגון שנים אוחזין ?
 ושוב תודה רבה על הכול  על החיות פשוטו כמשמעו שהרב נותן לנו אוהבים את הרב.

תשובה:

א. כן, כמ"ש והיה אור הלבנה ואור החכמה שבעתים וגו'. ושם שורש נשמתו הק'.

ב. לא לחיות בעלמא דפרודא, אלא לחבר ולצרף, מבט של צרוף, דיבור של צרוף, ומעשה של צרוף.

ג. נחלקו בכך רבותינו כנודע, שחלקם לא כיוונו כלל כהגר"א, וחלקם סברו שרק הבקי יכוון, שכך סברו רוב חכמי הדורות, וחלקם סברו שכל אחד יכוון לפי מה שיודע, כהבן איש חי.

התכלית לדבוק ב"אחדות" בשורש בעולמות העיליונים ולגלות אחדות זו לתתא.

ד. אם אפשרי להסביר יותר מה השאלה.

ה. לחבר מח ולב, השכלה לתשוקה, הכרת המדרגה והתשוקה להשיגה.

ו. לתפוס כל דבר באופן חושי גמור, כמציאות, שנים כפשוטו בחוש, אוחזים כפשוטו בחוש, טלית כפשוטו בחוש. וכך הולך מחיל אל חיל שנעשה הכל השכלה חושית, הן גמ' הן הלכה והן אגדה.