תפילה [#4257]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד לרב שלום וברכה,
אני מתפללת..משתדלת להתפלל בכוונה. לעיתים מצליחה התפילה להיות ישרה ומכוונת ולעיתים נכנסות מחשבות זרות..(תכנונים של יום המחר וכד’) ולאחר התפילה איני מרגישה בשלמות בתפילתי בגלל המחשבות הללו..
איך אוכל לעבוד על הנקודה של למקד את תפילתי כמה שיותר?
)ואם יש שיעורים בנושא, אשמח לפנות אליהם)
תודה מראש

תשובה:

א. לעצור לפי כל ברכה או קטע, ולחשוב רגע קט על מה שהולכים לומר.

יתר על כן רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, נהג לעצור בכל ג’ תיבות בתפלת שמו”ע. וכל אדם צריך בדיקה אם זה שייך לעת עתה עבורו.

ב. יש לבחור ברכה אחת או קטע שבו האדם מתחלה מתרכז בו במיוחד, הן ריכוז מחשבתי והן ריכוז לבבי. הקטע יבחר או כפי הצורך המעשי או כפי החיבור הנפשי.

ג. בכללות יש ללמוד יותר על ענין התפלה באופן יסודי ושורש להבין את מהותה, הכרחה וחיבתה&, ועי”ז נוצר ערך הכרתי וחיבור נפשי יותר ויותר לתפלה.

וכן לפני כל תפלה אם אפשר להתבונן ולו זמן קטן ביותר על הנ”ל.

ד. בנוסף לכך יש לתת את הדעת עד כמה שניתן בתוך מורכבות החיים לגשת לתפלה לא מתוך לחץ בזמן או לחץ מעשי או נפשי. ככל שניתן שהכניסה לתפלה תהא מתוך שלוה ורוגע.

יש ספר נפלא “כחה של תפלה, שנתחבר ע”י הגאון הצדיק רבי אהרן צבי רומפלער זכר צדיק לברכה, שנתבקש זה עתה לישיבה של מעלה לישב בנועם ה’.
יצא לאור ע”י בימה”ד תהלות ישראל, רח’ יצחק נפחא 17, ירושלים.