החלל [#4125]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

כתבתי לך לפני חמשה חודשים בערך, לגבי ה’חלל’ במחשבות שלי. הרב אמר לחשוב מחשבות שהוא נעים לנפש לחשוב באופן של נעימות ומעט מגיעה. אבל הבעיה היא שהוא ממש קשה לי לחשוב מחשבות של נעימות, ואלו מחשבות שאני יכול לחשוב, הם נמוך בכמות, וגם נמוך באכות של הנעימות והתנוג. ואלו מחשבות אינו מספיק להתהפך את ה’חלל’. אני מבקש מהרב עיצה או דרך אחר לתקן את הנפש שלי.

תשובה:

מחשבות אלו יש לחשוב ולהתחבר אליהם נפשית חיבור עמוק ועדין שנותן רוגע לנפש.

מלבד כך יש לברר אלו מעשים הנפש אוהבת לעשות, ויש להשתדל לעשות בכל יום לו מעשה אחד כזה, מתוך חיבור נפשי פנימי.

כל זאת יש לעשות מתוך הכרה ברורה שזה חלקי בעולמי. ולשם כך ברא אותי בורא העולם.

וככל שהכרה הזאת מתיישבת במח ולב אזי האדם נעשה שמח בחלקו ומתמלא החלל.