מה לעשות בעבור אלמנה [#4190]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

שלו' כבוד מו"ר הרב שליט"א.

א) קניתי בית ב"ה ואני דר למטה, והשכן שגרה
למעלה ממני היא אשה אלמנה שהיה אשת ראש ישיבה ות"ח גדול שנפטר, שהיה ידוע
להתמדת בתורה, בצדקותו, ובמידותיו הנעלות. הגיל שלה היא בערך 75 שנה. ורוחה נשברת
מאד מכל המצב שלה. לאחר שנפטר בעלה, היא חלפה את בית שלה כדי לדור כאן אצל כל
הילדים הנשואים שלה. ופעם אמרה לי שהיא עצובה מאד כאן. הילדים שלה תמיד באים לביתה
לבקרה וליתן לה נחת עם כל הנכדים והנכדות, כיון שהם חפצים בטובתה ובבריאות נפשה,
והם רוצים מאד רק לשמחה ולחזק את רוחה, ובודאי יש לה שמחה כשהיא רואה את הילדים
והנכדים שלה. אבל, עם כל זה, האלמנה סיפרה לי פעם שאינה חפיצה בכך ושהיא רוצה
להיות רק לבד ובלי ביקור של המשפחה שלה כ"כ.

פעמים כשאני יושב בביתי, אני שומעה שהיא בוכה
במרירות על מר גורלה ועל צערה שלה, והבכיות שלה שוברת את ליבי. אני חושש שהמשפחה
שלה אינה יודעת זאת, ואני חושש שהיא סובלת בסתר ושהיא לבדה בצערה. אני רוצה לסייע
לה ולחזק את רוחה אבל איני יודע כיצד. האם הרב יכול לתת לי עצה מה אני יכול לעשות
בעבורה?

ב) ובקשור להנ"ל, מכל הנ"ל נעשה רפיון
באמונה שלי בטובת הקב"ה. כיצד אני יכול לחזק את האמונה שלי שהכל דעביד רחמנא
לטב עביד? יודע אני שהקב"ה הוא דיין אלמנות ואבי יתומים, אבל ליבי לא מרגיש
זאת בכלל, כיון שאני רואה ומרגיש ושומע, שהאלמנה הזו היא כ"כ בצער ושאין לה
נחמה....

תשובה:

א. ראשית יש לידע שהאדם מורכב מסתירות רבות בתוכו. ולכך יתכן שאינה רוצה כ"כ שיבואו לבקרה. אולם יתכן מאוד שהיא רוצה כך ורוצה גם להיפך, ויכולות להיות לכך סיבות רבות מאוד.

מחד יש לחפש אישיות יקרה שיכול ליצור קשה עמה, קשר אישי עמוק וכנה ולפ"ז להבין את רוחה ולפעול בהתאם. ומאידך יש ליידע את בני המשפחה, את המבין שבהם, במצב באופן עדין וחכם.

ב. יש באדם שני כוחות שורשים, השכלה – הבנה, אמונה – תמימות.

הרפיון נובע מכך שהנך רוצה להשכיל ולהבין ועי"ז לראות את השגחת ה' לטובה בפועל.

אולם באופן זה יש ראשית לחפש את הנקודות הטובות שהקב"ה מיטיב עמה, והם יוכרו מכח השכלה והבנה. אולם מאידך יש להעמיק ולחדד את כח האמונה והתמימות.

ובודאי הקב"ה בהשגחתו הפרטית שלח אליך את אלמנה זו עם כל מצב ע"מ לעוררך שאמונתך בתמימות חסרה ועליך לעמול ולקנותה. והיינו לקנות אמונה שהקב"ה משגיח על הכל בפרטי פרטות, ולטובה, הן חלקו טוב נגלה, וחלקו טוב נסתר, כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו', מתוך התבוננות והפנמה והשבה אל הלב שאין לאדם כלל כח להשיג את שלמות פעולותיו של הקב"ה ורוב טובותיו.