מזוזה לא כשרה [#4195]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.

האם יש קשר ישיר בין מזוזה שנמצאה לא כשרה לבני משפחה שעברה תאונה או חולה במחלה קשה?

תשובה:

אין הכרח, אולם יתכן מאוד. והיו מרבותינו שהמליצו על כל צרה שלא תבוא לבדוק המזוזות.

וכן ראו בכל מזוזה את כל האדם בפרטי פרטות, מעשיו, דיבוריו, מחשבותיו וכו' וכו'.

ונודע דרשת חז"ל[1], מזוזת, זז-מות. שהוא שורש לכל מרעין בישין, וכאשר מתקנו מקבל שמירה מן שמיא.

_____________________________

[1] בתיקוני הזוהר (תקונא עשיראה דף כה, א): "ודא רזא דמזוזה דאתמר בה וכתבתם על מזזות ביתך מזוזת כתיב זז מות".