להתבונן אילו כוחות טובים [#4168]

י"ד כסלו התש"פ

שאלה:

אני מרגיש כאילו חסר לי שלמות. אני מרגיש שה’ שם אותי לכאן כדי להשלים משהו. אני לא יודע מה לעשות. אני מרגיש שאני לא עושה את המשימה שלי. אני מרגיש כה אבוד. אני יודע שאני מיוחד. אני יודע שיש לי כוחות. אני לא יודע מה לעשות. יש מחשבות?

תשובה:

יש להתבונן אילו כוחות טובים נטע בך הקב”ה. ואח”כ להתבונן מהו הכח הטוב ביותר שגנוז בקרבך. ואת אותו כח יש לנסות לפתח ולהוציא לפועל.