198. מהותה וחשיבותה של הצניעות [#4920]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

למה זה כל כך חשוב להיות צנוע? מהו החלק החיצוני של הצניעות שלנו, ומה הצניעות הפנימית שלנו? הצניעות החיצונית ידועה - להתלבש בצניעות. אבל מהי המשמעות הפנימית של צניעות?

תשובה:

הצניעות היא חלק של הבריאה, אשר היא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. ה' הוא צנוע, כי ה' מוסתר מהעין האנושית. ולכך אנחנו צריכים להיות צנועים, כי כאשר אנו פועלים בצניעות אנו דומים לה', שהוא צנוע מוסתר. וזהו הכלי לגילוי ה' בעולם. וכאשר אנו עושים זאת, אנו ממלאים את מטרת הבריאה, כי אנחנו מגלים את ה' בעולם.