206. גילוח שער הראש לאשה לפי פנימיות התורה [#4928]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב.
האם נכון יותר ע"פ פנימיות התורה לגלח שיער הראש? או עדיף להשאיר דווקא?
החסידים נוהגים לגלח שיער ראש האישה. מה הטעם?
אישה ליטאית הרוצה לאמץ מנהג זה מטעמי שקט נפשי בצניעות, שלא יצאו שערות מצדי המטפחת כל הזמן. האם זה נכון?
תודה רבה.

תשובה:

כבר נכתבו על כך מערכות שלמות בדברי רבותינו. ובקצרה. בעיקר הדבר אין מקור מבורר בקבלה להסיר שער ראש האשה לגמרי, אולם בפשטות משמע להיפך. שמבואר ששערה אדום, דינים ממותקים ביחס לזכר ששערותיו שחורים דינים קשים. ולכך ראוי להשאיר מקצתן.
אולם מפני החשש שיצא לחוץ ולו מעט כמ"ש בזוה"ק לכך חששו לגלחם.
אשה הרוצה לנהוג כן ולגלחם, ראוי לעשות כן מפני חשש של מכשול. אולם עדיף לגלח רק מקום שיש חשש שיראה ח"ו.