218. מאמץ ומנוחה בעבודת ה’ – שיעורם [#4940]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א. מהיכן יודעים כמה זמן צריכין לנוח, אפשר שהקב"ה רוצה שאתאמץ יותר. תודה, תלמידך.

תשובה:

ראשית לפי צורכי הגוף שלא יחלש וינזק, ודבר זה צריך שיקול דעת דק מאוד ותפלה עם דמעות. כי מחד צריך להחליש את הגוף, אולם מאידך שלא יפריע לו לעבודת בוראו. והוא חבל דק מאוד, והטעות בו קרובה מאוד. וכן לפי צורכי הנפש. שהמדידה היא שלאחר התאמצות יזכה לישוב דעת, וזמן המנוחה לפי אפשרותו ליישב את דעתו עם התאמצות ורוגע יחדיו.