219. עבודה של התבטלות ובנין מהלכי דעת [#4941]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד מורנו ורבינו ועטרת ראשנו, אני אדם תלותי במידת מה. ואני מרגיש שנפשי חפצה להרגיש שהמשענת שלה היא בורא עולם. למשל, נפשי יוצאת "מגדרה" מרוב התפעלות ותחושה של אמת כשאני קורא בספרי הרב "בלבבי משכן אבנה", ובעיקר בעבודה הרמה שהביא כת"ר בשם בעל "יסוד ושורש העבודה", שהפליג במעלת הדיבורים עם ה' יתברך בלשון נוכח. אני יכול לומר גם שדוד המלך ע"ה היא דמות שאני ספגתי ממנה כחות לאחרונה, בשל הרדיפות והקשיים שבאו עליו, והתמודד עם הכל בהתבטלות גמורה לבורא עולם, תלות רק בו יתברך. מאידך, גם קיים ניסיון קשה בעבודה על כך בשל טרדות מטרדות שונות ומניעות רבות. האם כדאי לנתב לשם את עבודתי ומה הרב יוכל להוסיף בנושא? תודה מראש לכת"ר.

תשובה:

לכאורה ראוי גם לקבוע מהלכי דעת של בנין, מלבד מהלך של תלות והתבטלות.