220. ביטול היש ביחס להויה [#4942]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

הרב דיבר בדע את נפשך, על הכח הראשון של הויה, האני, להגיע לעצם תחושת הקיום לכשעצמה, ומשם להרחיב את האני באמצעות הכוחות האחרים. שאלתי היא היכן נמצא המושג של ביטול היש המוזכר בספרים הקדושים? לכאורה ביטול היש מורה על היפך הרחבת האני?

תשובה:

החומר בכללותו נקרא יש והעבודה לבטלו. וכן כללות הבריאה נקראת יש ונצרך לבטלה. וכן עומק הוית האדם היא יש ביחס לא"ס, ונצרך לעלות לאין - ביטול. אולם זהו אחר בנין היש, ללא דילוג על היש, וישר לעבוד על אין. ביטול היש הוא אחר בנין יש דקדושה. ולכך תחלה נצרך לבנות "אני" דקדושה, ואח"כ לעמול לבטלו.