222. מחלוקת בענין התכלית, הדרגה הגבוה בבטחון, איזה ספר להתחיל בלימוד פנימיות התורה, תפלה ביחס להשתדלות, קבלה לימים נוראים [#4944]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

ישר כוח גדול לכבוד הרב שליט"א, ותודה על הכל, ועל התשובות. ברשות הרב רציתי לשאול כמה שאלות.
א. האם יש מחלוקת בין החסידות לרמח"ל בענין התכלית?
ב. מהי הדרגה הגבוה ביותר בבטחון, האם כשיטת החזו"א או כספרי החסידות (שאם אדם רוצה הוא יקבל).
ג. אדם שרוצה ללמוד פנימיות התורה, ממה כדאי שיתחיל, מספר אוצרות חיים, או עץ חיים?
ד. לגבי דברי חז"ל שאמרו: "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו", האם מדובר ביצר הרע אפילו של עריות גזל וכדומה, או רק ביצר רוחני כגון כבוד וכדומה (מדברי הגמרא משמע שממנו נלמד דין זה מעמעשה שם ביצר הרע של עריות).
ה. האם זה נכון שככל שהאדם יותר מאמין אז ההשתדלות פוחתת נאמר גם לגבי התפילה, שממעט להתפלל על דברים גשמים ואפילו על רוחניים? או שלא, שגם בדרגה גבוה מאוד של אמונה צריך בכל זאת לבקש ולהתפלל בין על גשמיות ובין על רוחניות בשביל לגלות ולהוציא מהכוח לפעול בפה ובהכרתי שגם זה תלוי בה' אפילו שהוא מאמין?

תשובה:

א. לרמח"ל התכלית גילוי הנהגת יחודו, כמו שהאריך בדעת תבונות ועוד מקומות בספריו. בחסידות התכלית הכרה חושית בו ית"ש, התקרבות, התדבקות, התכללות. אין עוד מלבדו כפשוטו.
ב. נתבאר בארוכה בסדרת דע את בטחונך, שיש פנים לכאן ולכאן.
ג. אוצרות חיים.
ד. הכל. אולם תלוי מהיכן שורשו, כי שורשי המדות רעות, תאוני וכעסני כמ"ש הגר"א במשלי. ומי ששורשו קו ימין נגלה בו תאוני, ומי ששורשו קו שמאל נגלה בו כעסני.
ה. נתבאר בבלבי ח"ז – ערך אמונה ותפילה. צריך להתפלל אם שיעור התפילה כפי שיעור אמונתו, שככל שאמונתו ובטחנו גדולים יותר כן תוקטן חלקה של התפילה.