229. הבהרות על הנ”ל [#4951]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב. ברוב טובו, ענה הרב על שאלתי בנוגע להשתדלות רוחנית על מנת לזכות לרפואה. אשמח לקבל הבהרות מהרב בנוגע לחלק מהדברים, על מנת שאוכל לדייק בקיומם כפי הנצרך והנרצה:
א. הרב כתב שהפרשת חלה היא 'תיקון לחלל, חלה כנגד חלה' – האם כוונת הרב שעלי להפריש חלה, או שמי מבני ביתי יפריש חלה לרפואתי?
ב. הרב כתב ש'עיקר סילוק החולי על ידי סילוק החלל הפנוי… ולמלא את החלל באורו יתברך שמו, אור השגחתו, השגחה פרטית בכל פרט. שיחדור למוח וללב… והוא שורש הרפואה לחולי' – האם כוונת הרב לעבודה על השגחה פרטית באופן כללי, גם בעניינים שלכאורה אינם קשורים למצב הרפואי או באופן פרטני בנושא ההתמודדות עם המחלה עם כוונה מיוחדת לאיבר הזקוק לרפואה?
ג. הרב כתב, 'חולי שורש לח-חל, לחות היפך יובש. יובש שורש לחולי, לחות שורש לרפואה. וזהו עיקר אכילתו של אדם לחם, לח-ם… ושורשו יסוד הרוח, שהוא לח-חם. ל-חם לחם דתיקון'. לאור דברי הרב, מה עלי לקבל על עצמי? האם להרבות באכילת לחם? אציין שרפואית ייעצו לי בשלב זה להימנע מאכילת לחם, אך להערכתי ניתן יהיה לגלות גמישות בדבר. מה גם, שאם לדברי הרב הדבר יוסיף לרפואתי, לא אהסס לאכול. אם כוונת הרב אחרת או נוספת, אשמח לשמוע מה אוכל לקבל עצמי, שעולה מתוך הדברים למעשה.
תזכו למצוות, כתיבה וחתימה טובה!

תשובה:

א. אשתו כגופו.
ב. בכלל, ובפרט בחולי.
ג. בכל מאכלו ידקדק שיהא מאכל שאינו יבש ולפחות מעט לחות ניכרת.