232. “אין עוד מלבדו” ביחס לנפרדות, כל אמת יחסית לפי אותו עולם [#4954]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

היות שאין עוד מלבדו, כיצד אפשר לחשוב ש"בבחינה מסויימת אנחנו דבר נפרד"? הרי גם הגשם הכי גס, הוא אך ורק מציאות ה', ללא שום תוספות, כי אין אפשרות שתהיה מציאות נוספת? איך מבינים את הסתירה הזו לכאורה, שה' אחד, אך יש חלק שהוא לא מאוחד איתו?
תודה רבה.

תשובה:

הכל מאוחד מצד אמיתת פנימיותם. אולם כל מדרגה ענינה מדרגת גילוי ולא עצם הדבר. ולכך במדרגה שאינה מגלה את האחדות, את האחד, נראה ומורגש כנפרד. וזו האמת באותה מדרגה. כי בכל עולם ועולם יש אמת לפי אותו עולם, כי כל אמת היא יחסית. וכל שאלה של ב' אמיתויות הסותרות, מהות הסתירה ערוב של אמת של עולם אחד עם אמת של עולם אחר. ולכך, בכל סתירה יש להתבונן היכן כל אמת מדברת. ואז עבודת האדם לברר לאיזה מדרגה הוא שייך, ולפ"ז מה האמת שלו. כי פעמים האדם חי עם אמת, אולם היא אינה שלו. ואם זו למטה ממדרגתו בערכו זה שקר. כי כל עולם תחתון ביחס לעליון התחתון שקר והעליון אמת. ופעמים זו אמת שלמעלה ממדרגתו, ואזי זהו דמיון. כי כל עולם עליון ביחס לתחתון, התחתון אמת והעליון דמיון.