235. שער הנ’ דקדושה – כיצד מתגלה בחיי היום יום, וגילויו בלימוד התורה [#4957]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד מורי ורבי שליט"א. אחרי אמירת מזמור לתודה על המתנה הנפלאה, שאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות.
במאמר "בעתיקא תליא מלתא" שמופיע בחלק מועדים בערב פסח, מבואר שהדרך להנצל בדור האחרון, להדבק לשער נ' דקדושה.
והשאלה היא:
א. היכן מתגלה החיבור לנ' דקדושה בחיי היום יום, פירוש איך אדם שבקע, חי את חייו הארציים?
ב. בחלק של לימוד תורה, איך מתחברים לנ' דקדושה בתורה, האם זה שייך רק למי שלומד תורה לשמה בגילוי?
ג. ואם מי שלא לומד תורה לשמה גם שייך להתחבר, האם יש סולם לחיבור הזה, וא"כ מהו?
ד. האם הרב יכול לתת דוגמא גם לדרגה הנמוכה.
השאלות מגיעים מתוך השאיפה, והרצון, לזכות להתחבר לנ' דקדושה.
אסיים בקידה והשתחויה על מה שהרב מקדיש מזמנו היקר לענות על השאלות.
בהכנעה והתבטלות,

תשובה:

א. הוא דבוק במעמקים הפנימים, וברצוא ושוב, יוצא לעניני העולם, ושב לעולמו הפנימי. כמ"ש הבעש"ט שזהו גדר בני עליה, שדר בעליה, ויורד לפי הצורך למטה, ושב לעליתו. ועיקר מקומו בעליה, וירידתו למטה רק לפי הצורך.
ב. בעיקר. אולם כל הלומד עד כלות הכוחות, בכלל, וכח המחשבה בפרט. זהו מסירות נפש, ששורשו שער הנ'.
ג. לימוד התורה באופן של אחדות. לראות בכל מחלוקת את הפרוד, ואח"כ את האחדות, איך כל השיטות יחדיו משלימים תמונה שלמה, סוד כללות הפכים שיוצר תמונה שלמה.
ד. להתחיל להתבונן בכל דבר בצורת דבר והיפוכו, לראות איך כל דבר מתגלה מתוך הפכו. מתוך הבנה שהיפך של דבר הוא ככף היד ואחוריה, שהם הויה אחת. כגון אור היפוכו חשך, לית נהורא אלא מגו חשוכא. שמחה היפוכה עצב, בת"ב נולד משיח.