236. מהות המחלוקת בין ת”ח אמיתיים, מהות דבר שנסתלק, הגעה לשער הנ’ אימתי, כל מדרגתה תחילתה ספק ואחריתה ודאי [#4958]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
א. כיצד להביט על המחלוקות של ת"ח אמתיים. וכיצד לנהוג למעשה.
ב. מהו גדרו של הסתלקות צדיקים.
ג. ועוד שאלה ברשות הרב, האם יש צדיק שהגיע לשער הנ'.
ד. ומי שהולך ומתמיד בעצות של הרב שליט''א כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא, האם יתכן שיהיה לו ספק האם הגיע למצב הזה, או שאם הגיע ודאי ברור שזה זה.
תודה רבה הרב.

תשובה:

א. על כל אדם לברר את חלקו שלו, וכל מחלוקת בקדושה נקראת כל מלשון "חלוקה", שכל אחד דבק בחלקו, ובחיצוניות זה נראה מחלוקת כפשוטו.
ב. כל דבר בבריאה שנסתלק יסודו שהוא עדיין קיים אלא שנסתלק מראייתנו, כי העבר קיים לגמרי, אלא שמכח פגם הראיה נראה כאינו. והדבר חושי יותר אצל הצדיקים, שמורגשים עדיין כבחיי חיותם. צדיקים במיתתם קרויים חיים.
ג. כל מי שהגיע לשורש נשמתו, הגיע לחלקו בשער הנו"ן הפרטי.
ד. כשם ששמואל תחלה נסתפק בנבואתו, כן הוא בכל מדרגה שתחלתה ספק ואחריתה ודאי.