237. צורת השינה הראויה [#4959]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

א. כמה שעות צריך לישון מעת לעת (אדם בגיל ארבעים)?
ב. האם ניתן לחלק זמן זה למס' חלקים?
ג. איך מוצאים את מגבלות השינה האישיות באופן בריא?
ד. מה מינימום הזמן שכדאי לישון כדי שהשינה תהיה אפקטיבית?
ה. האם זה משנה באיזה חלק של היממה ישנים?
ו. האם ניתן להפחית באופן הדרגתי הכמות הזמן הנצרכת לשינה?
ז. כמה כדאי להילחם / להשקיע על מנת להיות ער בנקודת חצות / ללמוד חלק מהלילה / ללמוד כל הלילה?

תשובה:

א. על דרך כלל, בין 6-8 שעות. אולם זה תלוי במבנה הגוף והנפש, ובצורת חייו של האדם.
ב. כן.
ג. לישון מתוך מרגוע, וגוף קל מאכילה.
ד. תלוי בכל אדם.
ה. כן. עדיף לרוב בני האדם שעיקרו יהיה בלילה, כמ"ש: "לא איברי לילה אלא לשינתא".
ו. כן, עד גבול מסוים.
ז. תלוי בעיקר בישוב הדעת, שהוא יקר מכל. וכן בהספק נכון ביחס לשאר חלקי התורה והעבודה.