272. קושי לעמול ולהתייגע – תיקונו [#4994]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

אני לא אוהב לעבוד קשה. אבל אני יודע שאני לא אצליח בשום מקום בחיים או בתורה ללא עמל. כאשר אני מנסה לעבוד על זה, הגוף שלי דוחה זה. איך אני מביא את עצמי שאהנה מעבודה קשה?

תשובה:

כתיב "וידעת היום והשבת אל לבבך". ראשית נצרך "וידעת היום", הבנת הדבר על בוריו בשכל, ואח"כ השבה אל הלב. ראשית יש ללמוד דברי רבותינו העוסקים בענין אדם לעמל יולד. ללמוד זאת באורך ברוחב ובעומק. ולהעלות ע"ג כתב את כל ה"וידעת היום" בבהירות מן הפסוקים, מאמרי חז"ל וכל דברי רבותינו, עד לתובנות והמסקנות הפרטיות בהבנת הסוגיא.
אח"כ יש לסדר סדר עבודה, של ג' מעשים קטנים מאוד ביום שעושים אותם עם מעט עמל, מתוך דעת ברורה שיש עמל ורצוני לקנות קנין של עמל בשמחה. ולעשות זאת בחשק ושמחה שזוכה לשבור טבעו ולעלות. וכך ילך מחיל אל חיל להוסיף כהנה וכהנה בהדרגה קטנה מאוד, עוד ועוד. יתכן שהגוף דחה את העמל הן מצד חסרון ב"וידעת היום", והן מצד חסרון שההדרגה לא היתה נכונה, אלא עמל יתר כרגע. רצוי מאד מידי פעם לחזור ל"וידעת היום", הן לצורך חזרה שיעמוד לפניו בבהירות, וכן לצורך הרחבה והעמקה. וכך חוזר חלילה עד שיקנה הדבר בנפשו.