273. גילוי הבורא ביחס לאדם הפרטי וביחס לזולתו [#4995]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול את כבוד הרב. האם כל אחד יכול לקבל מהשני גם אם אחד במדרגה יותר גבוה מהשני, או משום ששורש נשמתם, חינוכם, נסיון החיים שלהם, שונה. בכבוד רב.

תשובה:

השם אחד ושמו אחד. וישנם שישים ריבוא ישראל ולכל אחד יש אופן של גילוי פרטי בבורא והוא שורש הפרטיות של כל אחד, הכרה פרטית ויחודית. ולפיכך כל אחד יכול לקבל תוספת הארה מזולתו, אולם אינו נעקר מעצם מהותו ושורשו הפרטי, אלא להיפך. דבק בחלקו ומוסף לכך את הארת זולתו, ועי"ז מתחדד פרטיותו. ונמצא שצרופו לגילוי של זולתו, מחד יוצר תוספת והרחבה, אולם בעומק מחדד את הפרטיות. ובזה מחד כל אחד דבק בפרטיותו, ומאידך נכלל בזולתו, הן גבוה ממנו והן נמוך ממנו, והיא שורש אחדות כל ישראל.