275. הוספת חיות באברים, קושי להמצא בעוה”ז, תכלית היסורים, למשוך נס ע”י המחשבה [#4997]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב.
א. רציתי לדעת מה ניתן לעשות כדי להוסיף חיות באברים? בכליות, כדי שיתפקדו יותר טוב ויבריאו מבפנים החוצה? אולי לימוד מסויים, תפילות, מצוות מסויימות שקשורות לכליות, או מה לשנות בתוכי, במחשבה (מה לחשוב). השורש של כל דבר הוא רוחני, אז מה אני צריכה לתקן בשורש כדי להוסיף הארת פנים בנשמה? שיגיע לכליות?
ב. כשאני "בתוכי" יש לי שקט יחסי. ואני מרגישה כל מיני דברים, אבל לא מסתדרת כל כך בעולם הזה, יותר קל לי להיות לבד, מאשר עם אנשים.
ג. לא מבינה את התכלית של כזו כמות של סבל לאדם אחד. מה הטעם בכל זה? אני משתדלת ללמוד ולעשות תשובה. איך לא התכפר לי כבר? "אין ייסורים בלא עוון וכו'".
ד. באחד מן השיעורים על חנוכה, כתבת שאפשר למשוך נס ולשנות מהמחשבה, כי הכל מתאחד שם. האם כל אחד יכול? האם לא כולנו בעצם בעולם המחשבה בכל מקרה?
השיעורים שלך נותנים לי הרבה אור, איך להתקדם מהמקום שאני נמצאת, מה הצעד הכי נכון כרגע?
תודה רבה תבורך על הכל!

תשובה:

א. כליות לשון כללות, כל-תיו. מראשית ועד אחרית. והעבודה למעשה התחברות נפשית עמוקה עם כלל ישראל. אהבת ישראל עמוקה ונקיה, דקה מאוד.
ב. ככל שהנשמה עדינה יותר, פנימית יותר, גבוה יותר, יש קושי להסתדר עם העולם, הגס, החיצוני, הנמוך. ולכך נצרך בעומק הנפש אהבה לכולם, דקה. ולמעשה התחברות מועטת בפועל עם מי שיותר קרוב לנפש הפרטית על אף המרחק והקושי. זהו עצם התיקון.
ג. יש תיקון על חטא בגלגול זה. יש תיקון על חטא בגלגולים קודמים. יש תיקון על חלקי הרע שנעשו מראשית ימות עולם, וכל נשמה יש לה חלק פרטי מה לתקן. ויש את יסורי הצדיקים, נשמות עדינות עליונות שסובלות מעצם ההמצאות בעוה"ז וכל חלקיו החיצונים והפנימים. ונשמות אלו הם ניצוץ מן השכינה, וצערם צער השכינה, כדוגמת ר' עקיבא.
ד. כולנו בעולם המחשבה בשורש, אולם בגילוי רוב בנ"א אינם נמצאים בעולם המחשבה. ורק מי שנמצא שם בפועל יכול לפעול כן.