278. ספר על מנת להרחיב את ההכרה שעצם האדם הוא נשמה ולא גוף [#5000]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול, בדרך העבודה שלי עסקתי בספרי בלבבי ואחרי זה בספר דע את עצמך, ולמדתי את ספר זה כמה שנים שעברו, כמו חמש שנים, ורק בשנה הזאת השגתי לעניות דעתי יותר. ועכשיו כל יום בכל מצוה אני מתבונן ביסוד הזה שאני נשמה. רציתי לדעת יותר בנושא של החילוק של הנשמה והגוף, ואיך להרחיב את ההכרה שלי שאני נשמה ולא גוף יותר ויותר, איזה ספר כבוד הרב חושב שראוי לי ללמוד עכשיו כדי שיכול לעשות הנ''ל, תוֹדה רבה על קריאת השאלה שלי. כל טוב.

תשובה:

ספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל. וכן מכתב מאליהו, מאמר גוף ונשמה.