281. כיצד מגיעים להכרה שהחיים הרוחניים מציאותיים [#5003]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב. שמעתי שיחה של הרב על הכרה בחיות רוחנית כמו החיות הגשמית, ושחיי הרוח הם מציאותיים יותר אפילו מגשמיות שמונחת לפני. שאלתי היא איך מגיעים להכרה זו, הרב בשיחה מדבר שכך זה צריך להיות, אבל איך אני רואה שזה באמת כך כמו השולחן שמונח לפני.

תשובה:

זו דרך כללית שיסודה הגעה לנשמה שחשה את הרוחניות, כמו שהגוף חש את הגשמיות.
כל הדרכים בעבודת ה', יסודם הגעה לנשמה. אולם עמל התורה במסירות נפש היא הדרך העיקרית. וכן מעט דרכים נוספות מזה נתבאר בספר "דע את נשמתך".