282. מבט הידיעה על עבירות, כח המחשבה והבטחון, המדרגה הגבוהה ביותר, הרגשות שליליות בעבודת ה’, שליטה עצמית [#5004]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול את השאלות הבאות:
א. מהו ההבדל בין רצון הבורא המתגלה בתורה לבין רצון הבורא המתגלה במציאות, במבט של "ידיעה", שכל מה שנפעל בעולם הוא ע"פ רצונו ית"ש, גם מעשים של בנ"א שאינם פועלים ע"פ ההלכה?
ב. לגבי כח המחשבה המובא בליקוטי מוהר"ן ח"א קצ"ג, הרב הפנה אותי לעיין ב"המספיק לעובדי השם" כדי להבין מה הביאור של "ביטול כל ההרגשות", ומשם נראה כי מדובר על ביטול הרצונות. ואם כן, אז לכאורה לפי מה שהבנתי עבודת הבטחון ועבודת המחשבה הנ"ל תלויים שניהם בביטול הרצונות, ואם כן האם מדובר שהם באים ביחד, כלומר שהבטחון תלוי במחשבה והמחשבה תלויה בבטחון? או שכל אחד בפנ"ע, שאפשר שיפעל כח המחשבה בלי בטחון וכח הבטחון בלי מחשבה?
ג. האם המדרגה הגבוהה ביותר היא זיהוי האני עם ה"אני" של הבורא ית"ש? איך נקראת המדרגה הזו? האם ישנה עבודה בצורה של קפיצה שבה האדם מנסה לחיות עם המבט הזה? כיצד אפשר להתפלל במבט הזה?
ד. לגבי העבודה של בלבבי א-ב. רציתי לשאול מה צריך לעשות כאשר במהלך העבודה על נקודה אחת עולים כל מיני הרגשות שליליים במשך היום מכל מיני מקרים, האם צריך לקשר אותם לנקודה או להתעלם מהם? ואם צריך לקשר אותם, האם הרב יכול לתת דוגמא, בפרט על הנקודות הראשונות - בניית הרצון לדבקות ו'יש בורא לעולם'.
ה. רציתי מאד לדעת כיצד אפשר לפתח שליטה עצמית גבוהה, מלבד חיזוק הרצון? תודה רבה מקרב לב על כל התשובות והעזרה.

תשובה:

א. בתורה הדבר גלוי בכח, ובעולם בפועל.
ב. יש בטחון במחשבה ויש בטחון בלב, חכמת לב וחכמת מח. מדרגת דוד חכמת מח, מדרגת שלמה חכמת לב כמ״ש בילקוט.
ג. התכללות, למעלה מכך אין עוד מלבדו כפשוטו. הכח לדלג, הוא ע"י מסירות נפש. תפילתו באופן של שכינה מדברת מתוך גרונו.
ד. אם אינם מפריעים מאוד יש להניחם בצד עד העמקה של העבודה, ואח״כ יש לקשרם. דוגמא, בנין הרצון, איך כל נקודה מגדילה את הרצון. יש בורא לעולם - הוא ברא את הכל וגם את הרגשות הללו בפרטות.
ה. כח מחשבה מובנה, ואיזון בעולם ההרגשה.