285. בדברי הרמח”ל שכל מעשי האדם יהיו מכוונים לתיקון השכינה [#5007]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בספר אדיר במרום של הרמח"ל, כתב, שכל מעשינו צריכים להיות מכוונים לתיקון השכינה הקדושה, ולחיבורה עם קב"ה, וכל כוונה אחרת זה לא העבודה השלמה. האם פרושו של דבר שאין לו לאדם לעבוד את בוראו לצורך דבקות עצמו?

תשובה:

השכינה היא כללות נשמות ישראל. וכללות הנשמות הדבקים בקב"ה זהו דבקות השכינה בקב"ה. ועיקר כוונת האדם צריך שיהא לא רק על דבקות עצמו, שזהו שלא לשמה בדקות, אלא על כללות הנשמות.