286. לשאוף לחיות עם נשמה בלי גוף – כיצד [#5008]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בספר בלבבי משכן אבנה - מועדי השנה (עמ' קפז) בענין "לחיות עם נשמה בלי גוף", נאמר שזו צריכה להיות השאיפה, ושהטהרה נובעת מהתנתקות מהתענוג החיצוני וכו'. כיצד הדברים יכולים להיות שייכים לבעל בית איש עסקים הנע ונד בעולם, משפחתו תובעת גשמיות בכל המובנים ואם אין מספיק זה מערער את היחסים במשפחה בין בני הזוג. ובכלל כיצד אפשר למצוא את האיזון לחיות חיים של נשמה ללא גוף, חיים פנימיים עמוקים, חיים המנותקים מעונג חיצוני, כאשר סגנון החיים בפועל ממש שונה. הלב משתוקק אבל יש רצון גם בפועל להגיע הכי עמוק שאפשר?

תשובה:

יש למצוא זמן מסוים שמנותק מן הכל ולו זמן קטן.
וכן יש לבטא את השתוקקות הלב בפה מלא. ולהרבות בתפילה על כך מעומקא דליבא במקביל לזמן מועט שחי כך בפועל.