287. נפילה המתחזקת מפעם לפעם [#5009]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

קודם כל אני רוצה להודות לכבוד הרב על החיזוק שאני שואב מספריו החשובים. רציתי לבקש מכבודו אם אפשר להסביר ולהדריך אותי בענין הבא. יש לי ב''ה קצת עליות אבל ל''ע גם ירידות. בין הנפילות יש קצת חיזוק אבל מאידך נדמה לי שהנפילה היא יותר עמוקה מהנפילה הקודמת. אני מבין שיש נפילות ושאין עליה ובנין בלי זה, אבל נדמה שהנפילה צריכה להיות יותר קלה מהקודמת או לפחות באותה דרגה [שהרי יש עבודה בינתיים]. אולי זה סימן שהעבודה לא הייתה מה שהיה צריך? אפשר להדריך אותי איך לעבוד כדי שהנפילה תהיה יותר קלה? אני מודה לכבודו על התשובה.

תשובה:

צריך לבדוק את סדר כל העבודה, ויתכן שיש חוסר בדיוק בעבודתך. ובאופן פרטי מעשי, בכל נפילה נצרך מודעות לשמור את עצמו בחוזק ליפול מעט פחות ממה שנפל קודם לכן, וכפי התוקף והתפילה מעומקא דליבא יפול מעט פחות אט אט. וביאורים של דברים, שבין נפילה לנפילה, יש לברר במה נתעלה, ובנקודה זו יש לעמוד בתוקף שלא יפול ממש אלא יחזיק בה בתוקף רב יותר.