288. עבודת השם בסוד רדל”א, הגדרת המושג חטא ועבירה [#5010]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

א. מה סוג עבודת השם בסוד רדל"א?
ב. האם בסוד ביטול הרצונות בסופו של דבר יש ענין לבטל גם את הרצונות הטובים, ולבסוף כביכול להגיע שהרצון שלי יהיה כמו רצון הבורא? ולעשות רק מה שה' מזמן לי לעשות?
ג. האם הרב יכול לתת הגדרה מוחלטת למושג חטא ועבירה?

תשובה:

א. כלילת ההפכים.
ב. כן, בגבול גדרי תורה בלבד.
ג. חסרון המשתלשל לרע בפועל. חטא – חסרון. עבירה – רע בפועל.