289. אמירת הריני מקשר לפני תפילה ות”ת [#5011]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב. האם יש תועלת בלהגיד לפני תפילה, לימוד חומש, משנה, גמרא, זוהר, כך: "ריבונו של עולם הריני מקשר עצמי, לנשמת אברהם אבינו, יצחק אבינו וכו', לנשמת משה רבינו, לדוד המלך, לרבי עקיבא, לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי יהודה הנשיא, ובזכות כך: א. נזכה לקבל מהם את הדבקות, היראה והאהבה שהיתה להם אליך. ב. נזכה להבין את התורה, או חיבור לתפילה בצורה טובה יותר. ג. שהתפילה, התורה תהייה יותר בעלת השפעה על כל העולמות, ובפרט על חיבור של כלל נשמות ישראל אליך".

תשובה:

יש דרך ברבותינו לעשות כן. אולם צריך לעבוד ג"כ במקביל להיות קשור לנשמתו. כלומר תיקון הקומה כולה מהנפש הבהמית, עד שורשה העליון.