291. הרגשת בעלות על חפציו, חזרת יעקב אבינו על פחים קטנים [#5013]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

הרב מדבר בשיעור כ' – בלבבי משכן אבנה חלק ב' – בנושא אהבת ה'. שם הנושא הוא כמה שהחפצים שיש לאדם אינם שלו – ושהבדיקה לרמה שלו תהיה מה קורה כאשר לוקחים את זה ממנו, למה א"כ רואים אצל גדולים שהחפצים שהיו להם היו שווים בעיניהם בעלי ערך רב – כמו שלומדים מיעקב אבינו בנושא פכים קטנים. אם עכשיו נגרם משמיים שהם לא יהיו שלו למה הוא טורח לחפש אותם כאילו הם שלו?

תשובה:

כי ידע ברוח קדשו שחלקי ניצוצי נשמתו גנוזים בפכים אלו.